هیچ شکی در این نیست که این بزرگترین لو رفتن و فاش شدن در سال 2012 است البته اگر صحت داشته باشد.

Fantaseb/Twisted89 از انجمنهای GTA این لیست وسایل نقلیه و اسلحه ها را فاش کرده که در GTA V وجود خواهند داشت. این جزئیات توسط Fantaseb/Twisted89 از دیسک بازی Max Payne 3 گرفته شده اند.


با توجه به اطلاعات لو رفته GTA V دارای 48 ماشین ، 5 موتور ، 10 هلیکوپتر ، 1 هواپیما ، 25 قایق و 9 مدل قطار خواهد بود.


بقیه در ادامه ی مطلب...

لیست کامل :Cars
apc
bobsleigh
benson
biff
bobcat
boxville
buccaneer
burrito
brzbus
casco
cadge
car_brzhatchplc
car_brzsedanplc
car_brzhatchjnk
car_brzsedanjnk
carga
cavalcade
cognoscenti
cs2000
chavos
dukes
dune
feroci
forklift
futo
furzen
fxt
gant
hauler
minivan
infernus
patriot
phantom
prairie
police
rancher
rhino
schafter
seinove
skimobile
taxi
vanpony
willard
winky
trash (Trash Master?)
railmu
flatty
snowplough


Bikes
enduro
jz125
z75
faggio2
spike


Helicopters
autogiro
bchopper
annihilator
bentham
maverick
hind
napalm
scamp
heli_vcpf
heli_tfe

Planes
cuban800


Boats
squalo
bassboy
chika
fisher
fishboat_a
fishboat_b
fishboat_c
fishboat_d,
marquis
reefer
tropic
gunboat
sabs_boat
small_gb2
dinghy
p_mi_botfsh
whaler
woody
woody2
sporto
tinny
tug
contbo
smug
edsboat


Trains
cablecar
chairlift
subway_lo
subway_hi
train_carg
trainf_carg
trainr_carg
train_int
lighty


Weapons:
Ak47
Baretta (M9?)
Desert Eagle
Handgun
MP5K
Rocket
Shotgun
Uzi
Rifle
Binoculars
Camera
C4
Detonator


More Codes:
HELI_LUXURY
HELI_CP
HELI_TFE
HELI_UFE
HELI_CS
HELI_REBEL
PH_HELI
FIGHTER
DODO
AUTOGYRO
Tank
std bike
sport bike
vespa bike
harley bike
dirt bike
wayfarer bike
bmx bike
mtb bike
choppa bike
quad bike
Mini boat
MARQUIS
MONORAIL
MONORAIL2
MONORAIL3


منبع