تردی مکس یا همون  3D MAX رو که باهاش اشنایی دارید برای ساخت همه چیز برای جی تی ای به کار می ره


اگه ندارید برید دان کنید ولی نمی ارزه 3000 تومن بدید بگیریدش


اموزشش در ادامه مطلب

اولی
http://www.tebyan.net/Science_Technology/ComputerMagazine/EducationalTopics/2004/7/28/21184.html

دومی
http://dl.softgozar.com/Files/Ebook/3DMax_Learning_softgozar.com.exe

سومی
http://dl.irebooks.com/Downloads/Ebooks/Computer/3DStudiomaxFa(www.omideiran.net_www.irebooks.com).zip

چهارمی
http://www.tuningtalk.com/forum/3d-max-t39891.html

پنجمی

http://www.farinsoft.com/shop/details/694/21/

ششمی

http://www.winsar.ir/forum/archive/index.php/t-1265.html