حتما می دونید ای ام جی تولز چیه

خب اگه نمی تونید بهتون بگم یک نرم افزار برای نصب ماشین ها در جی تی ای هستش

آموزششم بعدا می زارم

فعلا دان کنید