دانلود
بعد از وارد کردن ماشین با Spark IV که قبلا آموزش آن گذاشته شده فایل handling.dat که در اینجا هست

Grand Theft Auto IVcommondata

رو با note pad باز کنید و به دنبال خط admiral بگردید و های جلوی آن را پاک کرده و این عدد ها را جایگزین کنید:

1600 1.9 75 0.0 0.0 -0.5 0.0 4 0.14 1.0 140.0 0.30 0.52 0.5 30.0 1.27 0.97 12.5 0.15 0.46 1.0 1.1 1.1 0.27 -0.19 0.0 0.5 0.56 1.0 0.6 1.7 0.0 20000 440040 0 0در آخر سیو کرده و فایل هندلینگ را ببندید و وارد بازی شوید


اگر هر مشکلی داشتید در قسمت نظرات مشکل خود را بگویید